Gestió comptable

Contabilidad balances mayores

La nostra gestió comptable es basa en la formació, experiència i professionalitat dels nostres col·laboradors, i en un tracte proper i de confiança, per tal que el client es senti en tot moment ben atès i assessorat.

Introduïm la comptabilitat del client al nostre programa comptable, o bé revisem la comptabilitat que el client duu a les seves oficines.

Enviem al client informes periòdics dels resultats per tal que pugui conèixer l’evolució de la seva empresa i estigui en tot moment informat de l'evolució de la mateixa.

Treballem amb el programa informàtic líder al nostre país, l’ERP Sage Despachos, el qual gestiona de manera integrada tota la gestió laboral, comptable i fiscal de l’empresa.Els principals serveis prestats en l’àmbit de l’assessorament comptable són:

  • Confecció de la comptabilitat amb el nostre programa comptable
  • Revisió de la comptabilitat del client a les oficines del client
  • Enviament d’informes periòdics de resultats al client
  • Tancament de l’exercici comptable
  • Confecció i presentació dels Llibres Comptables i els Comptes Anuals al Registre Mercantil

 

Responsables del servei

Josep Mª de Navas  Antònia Beltran   Maria Martín    Roger Alier