Serveis jurídics

Al nostre despatx comptem amb diversos advocats especialistes en dret mercantil i societari. Els nostres serveis jurídics es basen en el rigor, la professionalitat i l’experiència adquirida al llarg dels anys al costat de l’empresa. Defensem els drets de l’empresa davant de tercers i garantim la seva seguretat jurídica en tot moment. En un entorn normatiu tan canviant i complex com l’actual, un assessorament legal de confiança esdevé essencial per la bona marxa de l’empresa en el mercat.

Ateses les característiques del nostre sistema judicial, la nostra filosofia com a despatx és la d'arribar a acords entre les parts, per evitar els costos i les dilacions que pot comportar la via contenciosa. Malgrat tot, si l'acord no és possible, iniciem la via judicial i defensem els interessos del nostre client fins al final.

Servicios jurídicos abogados

Els nostres principals serveis jurídics són:

  • Recolzament al client en Juntes de socis i accionistes
  • Demandes mercantils de tota mena, ja sigui l’empresa la part demandada o la part demandant
  • Recobrament d’impagats
  • Contractes mercantils amb clients, proveïdors i terceres parts
  • Concursos de creditors
  • Registre de Patents i Marques

 

Responsables del servei

Agustí Alier    taniagalvez s     sergisoler s    martaheredia s    encarnafuentes s   antoniabeltran s     Marta Puig