Gestió mercantil

Asesoria Sabadell

Per la tipologia d'una petita i mitjana empresa, rarament aquesta disposa d'un advocat en plantilla expert en qüestions mercantils. Per aquest motiu, des del nostre despatx oferim assessorament i gestió continuada en aquest àmbit.

Supervisem i/o redactem els contractes mercantils de l'empresa, i gestionem d'una manera integral tots els canvis que afectin l'empresa des d'un punt de vista mercantil. També confeccionem i presentem al Registre Mercantil anualment els comptes anuals i les actes de les Juntes.

Els nostres serveis en l’àmbit de l’assessorament i gestió mercantil són:

  • Constitucions i fusions de societats.
  • Dissolucions i liquidacions de societats.
  • Canvis de domicili, d'administrador, d'objecte social, etc...
  • Redacció de les actes de les Juntes de socis o accionistes.
  • Confecció dels comptes anuals de l'empresa.
  • Preparació i gestió d'escriptures al Registre Mercantil.
  • Contractes mercantils amb clients, proveïdors i terceres parts

 

Responsables del servei

Agustí Alier      taniagalvez s      Marta Puig