Gestió fiscal

Els nostres especialistes fiscals sempre estan al dia de les darreres novetats fiscals per tal d’optimitzar el cost tributari de les empreses. Ens encarreguem de presentar tots els impostos del client per tal que aquest estigui, en tot moment, al 100% al corrent de les seves obligacions fiscals.

Gestion fiscal mercantil

Duem a terme un assessorament fiscal continuat a l'empresa, tenint en compte tant la tributació de la societat com la dels socis i/o administradors a nivell personal. 

Els principals serveis prestats en l’àmbit de l’assessorament fiscal són:

  • Planificació i optimització fiscal de la tributació de l’empresa
  • Confecció i presentació d’impostos trimestrals i anuals
  • Defensa dels interessos de l’empresa, socis i administradors en el transcurs d’inspeccions i comprovacions fiscals

Treballem amb el programa informàtic líder al nostre país, l’ERP Sage Despachos, el qual gestiona de manera integrada tota la gestió laboral, comptable i fiscal de l’empresa.

 

Responsables del servei

Agustí Alier    Tània Gàlvez