Testaments i Herències

Les herències i els testaments són tràmits complicats, on el paper d’un advocat especialista en dret successori esdevé molt recomanable. Cal tenir en compte tant les implicacions jurídiques, a nivell de dret successori, com també les implicacions fiscals per tal d’estar segur que no paguem ni un euro de més en impostos dels que són legalment exigibles.

Testamentos herencias

TESTAMENTS

A l’hora de redactar un testament, és molt important poder tenir al costat un advocat expert que t’assessori en tots els aspectes legals i fiscals que cal tenir en compte. Entre d’altres conceptes, has de tenir clar què és un hereu, què és un legatari, les possibilitats reals de desheretament que contempla el nostre ordenament jurídic o la diferència entre la plena propietat i l’usdefruit.

També cal estar al dia de la legislació de l’Impost de Successions, el qual és altament canviant. En aquest context, esdevé molt útil una anàlisi patrimonial prèvia del testador, de cara a determinar si és més convenient la donació de determinats béns en vida o, per contra, esperar a la transmissió de tots els béns després de la defunció del testador.

Des del nostre despatx, assessorem i fem estudis fiscals a mida per tal que la persona pugui prendre la seva decisió.

 

HERÈNCIES

L’acceptació d’una herència és un procediment que normalment és viscut amb un important component emocional per tot l’entorn familiar. Per aquest motiu, en aquests moments, per a nosaltres, com a despatx, és molt important el component humà i una atenció personalitzada i propera a la família.

La defunció d’un familiar és, evidentment, un procés dur i ple d’angoixa per la família. Per aquest motiu, des del nostre despatx intentem fer una gestió global de tot el procés d’acceptació d’herència per tal que la família no hagi de preocupar-se per cap aspecte relacionat amb la paperassa i els tràmits administratius.

Ens encarreguem, per tant, de tots els tràmits que intervenen en una acceptació d’herència; del certificat de darreres voluntats, del certificat d’assegurances de vida, de la còpia original del testament, de la preparació dels documents notarials a la nostra notaria de confiança o de la inscripció de la nova titularitat de les finques als respectius registres de la propietat.

I en totes les gestions, sempre tenim en compte que els costos fiscals i administratius siguin els mínims per a la família.

 

Responsables del servei

Agustí Alier      taniagalvez s     Marta Puig