Lloguers i Venda d’immobles

Si vols fer alguna operació de venda o arrendament d’algun immoble, des del nostre despatx t’assessorarem sobre tots els aspectes legals i, en especial, fiscals que hi intervenen.

Els nostres serveis en matèria d’arrendament i venda d’immobles són els següents:

  • Contratos alquiler inmueblesRedacció o revisió de contractes de lloguer: tant si ets propietari d’un immoble i el vols llogar com si ets un arrendatari, els nostres advocats poden ajudar-te tant redactant integrament el contracte de lloguer com revisant el contracte de lloguer que et proposa l’altra part. També ens encarreguem de liquidar tots els impostos que intervenen en un contracte d’arrendament i d’ingressar les corresponents fiances a la Cambra de la Propietat
  • Gestió fiscal dels arrendaments de locals: en els arrendaments de locals comercials o naus industrials el propietari està obligat a repercutir i ingressar periòdicament l’I.V.A. Des del nostre despatx, ens encarreguem de presentar els teus impostos trimestrals, així com els resums anuals, en el cas que sigui necessari
  • Estudis fiscals de la venda d’immobles: en una operació de transmissió d’un immoble intervenen nombrosos impostos. Per la part dels compradors, cal tenir en compte si és més avantatjós tributar la venda per I.V.A. o per l’Impost sobre Transmissions Patrimonials. Per la part dels venedors, cal tenir en compte la plusvàlua municipal i el possible increment patrimonial a efectes del I.R.P.F. Et calculem totes les possibles implicacions fiscals i t’ajudem a dissenyar l’operació optimitzant el cost fiscal de l’operació
  • Gestió legal de la venda de l’immoble: ens encarreguem de tota la gestió jurídica que implica la venda d’un immoble per tal que tinguis totes les garanties que les coses es fan correctament i no t’hagis de preocupar per res. Ens encarreguem de preparar la minuta per a la notaria, revisem conjuntament amb tu l’escriptura proforma a signar, t’acompanyem a la signatura notarial, liquidem tots els impostos i gestionem la inscripció de la finca a nom dels nous titulars al Registre de la Propietat

 

Responsables del servei

    taniagalvez s     Marta Puig