Insolvències i Concursos de creditors

Auditoria de cuentasMalauradament, en el context de crisi econòmica que travessa el país en els darrers anys, són molt freqüents les situacions en les quals els particulars es troben en grans dificultats de solvència. En aquests casos s’ha d’estudiar quina és la via més adequada per poder canalitzar aquestes dificultats.

El procés a seguir passa, sovint, per una negociació amb els creditors, habitualment entitats financeres, que permeti fer front als deutes d’una manera raonable, ja sigui amb quitances sobre el total del deute o amb ajornaments i fraccionaments de les quotes a pagar. A vegades, una bona solució pot ser la del concurs de creditors de la persona física.

Al nostre despatx som especialistes en concursos de creditors; per una banda, com a presentadors de concursos de creditors d’empreses i persones físiques en situació d’insolvència; per l’altra, com a Administradors Concursals designats pels Jutjats Mercantils per a administrar tercers que han presentat concurs de creditors.

L’experiència acumulada al llarg dels anys en diversos concursos de creditors, ens fa bons coneixedors de la matèria i de les dinàmiques que es desencadenen en una situació concursal.

Els nostres serveis en l’àmbit de les insolvències i els concursos de creditors són:

  • Anàlisi de la situació de solvència de la persona física i valoració financera de la seva viabilitat
  • Negociació d’acords amb banca i altres creditors
  • Assessorament i disseny de solucions que permetin a la persona refer la seva vida financera
  • Presentació de concursos de creditors

 

Responsables del servei

Agustí Alier        taniagalvez s    Marta Puig