Divorcis i Separacions

Divorcios separacionesEls divorcis i les separacions són processos jurídics que sovint van acompanyats d’un fort component emocional, en especial si hi ha involucrats fills menors. Amb tot, els divorcis i les separacions són situacions que es produeixen cada vegada amb més freqüència i que estan plenament normalitzats a la nostra societat.

Des del nostre despatx, aconsellem afrontar aquest procés amb maduresa i comprensió mútua entre cònjuges. En aquest sentit, oferim el servei de mediació entre les parts per tal d’assolir un acord beneficiós per a totes les parts implicades.

Malgrat tot, no sempre és possible l’acord i cal disintgir si ens trobem en el cas d’un divorci de mutu acord o d’un contenciós:

  • Divorci de mutu acord: quan els dos cònjuges es posen d’acord el que cal fer és plasmar aquest acord en un conveni regulador. En aquest conveni queden fixats tots els punts que regiran la relació familiar d’ara en endavant, com ara la guàrdia i custòdia dels fills, la pàtria potestat, el règim de visites, l’ús de l’habitatge habitual o la pensió per aliments. Una vegada redactat el conveni, cal tramitar la sol·licitud de divorci i presentar-la al jutjat competent
  • Divorci contenciós: en cas que sigui només un dels cònjuges el que es vulgui separar o divorciar, o que els cònjuges no arribin a un acord en tots els aspectes que recull el conveni regulador, nosaltres, com a advocats d’un dels cònjuges, presentem la demanda de divorci contenciós i ens encarreguem de la seva defensa

En tot moment, els nostres advocats vetllaran perquè l’acord que s’assoleixi sigui el més beneficiós per a tu, tant a nivell legal com fiscal, sempre pensant en les altres parts implicades en el divorci i, en especial, en els fills menors del matrimoni o la parella de fet.

 

Responsables del servei

Agustí Alier   taniagalvez s    martaheredia s    sergisoler s     Marta Puig