Abans de crear la empresa

Els projectes d’emprenedoria normalment van acompanyats de grans dosis d’entusiasme i il·lusió. Abans de crear el teu propi negoci, no obstant, cal valorar molt bé si la idea de negoci que has tingut es podrà convertir en un projecte viable o no.

Abans de crear la empresa

La nostra trajectòria i experiència ens ha fet viure centenars d’històries d’èxit i de fracàs empresarial. Per aquest motiu, volem ajudar-te, volem que ens expliquis la teva idea de negoci i que, junts, puguem trobar la manera de canalitzar-la cap a un projecte empresarial viable.

Utilitzant la coneguda tècnica de la matriu DAFO, analitzem els punts forts i els punts febles de la teva idea de negoci, així com les principals amenaces i oportunitats de l’entorn en el qual es desenvoluparà.

  • Quina oportunitat de negoci has detectat?
  • Es tracta d’un producte o servei que pot tenir sortida o demanda en un mercat determinat?
  • Suposa una innovació o una millora respecte els productes o serveis existents?
  • Hi ha un canvi en l’entorn que genera noves oportunitats?

Et convidem a venir-nos a veure i a explicar-nos la teva idea de negoci. Junts t’ajudarem a analitzar si pot ser o no viable i, en cas que sí, t’ajudarem a confeccionar el teu pla d’empresa.

 

Responsable del servei

Agustí Alier   Tània Gàlvez