Blog d'AGPER, el valor de compartir

Escrit per Ana Blanco

at

ELS BANCS ES FAN CÀRREC DELS ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS

El passat 10 de novembre va entrar en vigor el Reial decret llei 17/2018, de 8 de novembre, pel qual es modifica el Text refós de la llei ITP i AJD (arts. 29 i 45) en el sentit d'establir que, en el cas d'escriptures de constitució de préstec amb garantia hipotecària, el subjecte passiu serà el prestador, de manera que seran els bancs els que paguin l'impost lligat a les hipoteques, és a dir, l'Impost sobre Actes Jurídics Documentats.

Escrit per Ana Blanco

at

EL TRIBUNAL SUPREM DICTA QUE SON ELS BANCS ELS QUI HAN DE PAGAR L’IMPOST D’ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS QUE ES LIQUIDA PER LES HIPOTEQUES

El Suprem en una sentencia del dia 16 d’octubre i corregint-se a si mateix, ha modificat la seva jurisprudència anterior, i conclou que el subjecte passiu, es a dir, qui ha d’assumir el pagament de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats, és l’entitat bancaria que presta els diners (prestador) i no el client que els rep (prestatari).

Escrit per Tània Gàlvez

at

EL SUPREM PER FI ACLAREIX SI LA PRESTACIÓ PER MATERNITAT TRIBUTA O NO EN IRPF

Les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques ", segons ha dictaminat el Tribunal Suprem. La decisió desestima el recurs presentat per l'Advocacia de l'Estat, que buscava assegurar el cobrament l'IRPF sobre la prestació, i obliga a Hisenda a tornar el cobrat a una contribuent.

Escrit per Josep Ma de Navas

at

Assistència assemblea La Fàbrica de Can Tusell

El passat dia 14 , vam assistir a l’assemblea de l’Associació del Grup d’Esplai la Fàbrica de Can Tusell de Terrassa. Durant la presentació dels comptes, vam explicar a tots els assistents de l’Associació els resultats econòmics de l’entitat.