Blog d'AGPER, el valor de compartir

Escrit per Antònia Beltran

at

NOVA PRÓRROGA DELS ERTO'S

Ertos de Força Major: els Ertos vigents del RD 08/2020 del 17 de març, es prorroguen automàticament fins el dia 31 de gener del 2021.

Escrit per Antònia Beltran

at

RD-Llei 19/2020 mesures fiscals i mercantils

Com ja ens tenen acostumats aquest Govern, han sortit noves mesures fiscals - mercantils, ahir 27 de maig, es va publicar al BOE el RD-llei 19/2020, pel qual s'adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d'ocupació i Seguretat Social i tributàries per a pal·liar els efectes del COVID-19.