Nova Llei RD-Llei 6/2019 sobre permisos per naixement

Escrit per Cristina Morcillo

Recentment s´ha publicat el RD-Llei 6/2019 de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d´oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació, que ha entrat en vigor el 8 de març de 2019, i altres mesures l´1 d´abril 2019.

Les mesures a destacar són:

Permís per a la cura del lactant ( antic permís de lactància ):

Tots dos progenitors, adoptants, guardadors o acollidors, tenen dret al permís per a la cura del lactat fins que compleixi aquest 9 mesos d´edat. Fins ara només podia ser exercit per un dels progenitors.

Permís per naixement:

Des de l´1 d´abril del 2019 el permís per naixement referit a l’antic permís de paternitat s´augmenta a 8 setmanes , les dues primeres setmanes s´han de gaudir de forma ininterrompuda immediatament després del part; per tant, es suprimeix el permís retribuït de 2 dies ( o 4 ) per naixement de fill que regula els convenis laborals.

A partir de l´1 de gener de 2020 l’ antic permís de paternitat passarà a tenir un període de 12 setmanes, les quatre primeres setmanes s´han de gaudir de forma ininterrompuda immediatament després del part

A partir de l´1 de gener del 2021 l’antic permís de paternitat passarà a tenir un període de 16 setmanes.

 Cristina Morcillo.

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0