Gestoria a Sabadell

auditoria

 • 8è curs per Auditors a Madrid.

  8è Audit Meeting, curs per auditors a Madrid  incloent les novetats més importants i amb la col.laboració especial del Professor Josep Ma. Gay de Liébana.

  A la foto Agustí Alier amb el Professor Josep Ma Gay de Liébana.

 • 8è curso para Auditores en Madrid

  8º Audit Meeting, curso para auditores en Madrid, incluyendo las novedades más importantes y con la colaboración especial del Profesor José Ma. Gay de Liébana.

  En la foto Agustín Alier con el Profesor José Ma Gay de Liébana.

 • 9è Congrés d'auditors AuditMeeting a Madrid - Formació

  Ahir dia 13 de Desembre va començar la formació d'auditors en el novè congrés del AuditMeeting a Madrid.

 • 9º Congreso de auditores AuditMeeting en Madrid - Formación

  Ayer dia 13 de Diciembre comenzó la formación de auditores en el noveno congreso de AuditMeeting en Madrid.

 • Auditoria voluntària

  Segons la Llei de Societats de Capital, una societat està obligada a realitzar una auditoria dels seus comptes anuals, quan aquesta compleixi durant dos exercicis consecutius amb dos d'aquests

  ...
 • Auditoría voluntaria

  Según la Ley de Sociedades de Capital, una sociedad está obligada a realizar una auditoría de sus cuentas anuales, cuando ésta cumpla durante dos ejercicios consecutivos dos de estos

  ...
 • Nous informes d'auditoria

  Més informació i transparència per als usuaris dels informes d'auditoria per incrementar la confiança i afavorir la seva presa de

  ...
 • Nuevos informes de auditoría

  Más información y transparencia para los usuarios de los informes de auditoría para incrementar la confianza y favorecer su toma

  ...