Gestoria a Sabadell

Registro Mercantil

  • ¿Cómo presentar las actas de socios en el Registro Mercantil?

    Este mes de marzo hemos comenzado la campaña de presentación de las actas de las juntas de socios de 2016 en el Registro Mercantil.

  • Que és el codi LEI

    El codi LEI s'utilitza per identificar entitats legals que són parts en transaccions financeres i per complir els requisits d'informació als mercats financers.

  • Que és el codigo LEI

    El código LEI se utiliza para identificar entidades legales que son partes en transacciones financieras y para cumplir los requisitos de información a los mercados financieros.