Gestoria a Sabadell

marques

  • Nova Llei de Marques

    El 14 de gener de 2.019, entra en vigor la nova llei de Marques a l'Estat Espanyol. De les modificacions que s'introdueixen, resulten d'especial interès les següents: