Blog d'AGPER, el valor de compartir

Escrit per Antònia Beltran

at

Ajuts per persones treballadores autònomes.

Línia d’ajuts per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus.

(ull! No està adreçat als treballadors autònoms socis de societats mercantils, cooperatives o societats laboral, treballadors autònoms col·laboradors, membres d'òrgans d'administració de societats, així com familiars de socis i religiosos.)

Escrit per Ana Blanco

at

NOVETATS TRIBUTARIES 2020

Els informem dels principals canvis en matèria fiscal que entren en vigor aquest 2020.

-          IRPF: Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

Dintre d’aquest impost, les principals novetats son d’una banda sobre els límits del mètode d’estimació directa o mòduls, i d’altra banda de la modificació del tipus marginal de tributació a la RENDA.

Escrit per Ana Blanco

at

CURS TANCAMENT FISCAL I COMPTABLE

El passat 3 de desembre, vam assistir a un curs per al tancament fiscal i comptable d’aquest exercici, impartit per CECOT, amb la ponència, entre d’altres, del Sr. Enric Rius.